През следващите години концернът ще преструктурира напълно работата си - в името на спасяването на планетата и решаването на остри социални проблеми

" Устойчиво развитие" е термин, който объркваше непосветените преди няколко години, но днес е добре познат на всички. Невъзможно е да се изгради бизнес, без да се вземат предвид екологичните и социални реалности. L'Oréal е една от първите компании, които разбират това. Дебютната програма за устойчиво развитие Sharing Beauty With All беше въведена от концерна през 2013 г.Оттогава емисиите на парникови газове на L'Oréal са намалени със 78% и 14 от заводите на компанията вече се захранват изключително с енергия от възобновяеми източници. Освен това над 90 000 души от социално слаби среди са получили помощ за заетост чрез програмата за солидарност на L'Oréal.

Новата програма за устойчивост на L'Oréal For The Future следва същата стратегия за грижа за околната среда и стремеж към решаване на социални проблеми, но с още по-решителни стъпки. До 2025 г. всички съоръжения на L'Oréal ще бъдат въглеродно неутрални, а пластмасовите опаковки ще бъдат 100% повторно използвани, рециклируеми или биоразградими.

Най-впечатляващите показатели са планирани да бъдат постигнати до 2030 г. До този момент:

  • цялата вода, използвана в производството на концерна, ще бъде 100% рециклирана и използвана в затворен цикъл на водоснабдяване;

  • всички съставки и опаковки ще могат да се рециклират;

  • 95% от съставките ще бъдат от биологичен произход (или получени от обикновени минерали, или рециклирани);

  • 100% от производствените отпадъци ще бъдат рециклирани и след това използвани отново в производството;

  • компанията ще намали с 50% емисиите на парникови газове, свързани с транспортирането на средства.

Важни новини: всеки от нас ще може да даде своя принос към програмата. Предвижда се формулите на L’Oréal да бъдат подобрени по такъв начин, че по време на употребата им хората да изразходват една четвърт по-малко вода, отколкото днес. L’Oréal подготви и система за етикетиране на продуктите според степента на въздействие върху околната среда и принос за решаване на социални проблеми. Екологичният и социален отпечатък се измерва по скала от А до Е - и всеки купувач сам решава коя категория продукти да предпочете.

L'Oréal не само променя бизнес модела за бъдещето на планетата, но и предоставя целенасочена помощ тук и сега. 50 милиона евро вече са преведени на благотворителна фондация за подкрепа на жени в трудни житейски ситуации. Компанията се ангажира да окаже съдействие за намиране на работа на още 100 000 души от социално незащитените слоеве от населението. И за да предотврати по-нататъшното изменение на климата и загубата на биоразнообразие, L’Oréal скоро ще отпусне 100 милиона евро за възстановяване на естествените екосистеми и развитие на кръговата икономика.

Категория: